info@thsimpelveld.nl

Sportlaan 3, Simpelveld

06-37560223

Privacyverklaring

Versie 1.0 – 13 februari 2019

Eurosit acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Meer specifiek verkrijgt Eurosit met uw toestemming uw contactgegevens.

Doelomschrijving van verwerking

Eurosit gebruikt de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van uw vragen
  • Het opstellen van offertes en facturen
  • Het verzenden van nieuwsbrief

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor Eurosit groot belang. Zo worden de gegevens die u invoert en de bijgevoegde bestanden overgedragen via een beveiligde verbinding. Verder zal Eurosit zich inspannen om uw gegevens conform de geldende wettelijke verplichtingen te beveiligen.

Bewaartermijn

Uw gegevens zullen vertrouwelijk en met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld. Na het voltooien van de opdracht zullen uw gegevens conform de wettelijke bewaartermijn worden bewaard.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dit noodzakelijk is voor een goede verwerking van uw opdracht, voor administratiedoeleinden of als de wet zegt dat dit moet.

Contactpersoon

Wij hebben een contactpersoon aangesteld die al uw vragen omtrent privacy en de recruitmentprocedure zal beantwoorden. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met Raymond Offermans, raymond@eurosit.nl, 045-5256600

Cookies en tracking

De website maakt gebruik van cookies en tracking.

Google analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien de diensten veranderen, moet Eurosit natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Het intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over het indienen van een klacht.

 

Private File - Access Forbidden